در جریان برنامه ریزی کلان با راهبرد صادرات محصولات ذیل به کشورهای متعدد جهان  :

محصولات نفت و گاز، شامل  قیر ، پایه نفت ، میعانات گازی ، نفت کوره ، هیدروکربن

محصولات پتروشیمی ، شامل گاز مایع ال – پی – جی ، سولفور ،اوره 46 درصد